versus-he-thong-lua-chon-chai-thuy-tinh-tu-dong-quy-trinh-san-xuat-chai-thuy-tinh-videosystems-stc-viet-nam.png

Versus - Hệ thống lựa chọn chai thủy tinh tự động - Quy trình sản xuất chai thủy tinh - Videosystems - STC Việt Nam

Versus là một hệ thống để nhận biết và lựa chọn các sarb phẩm trên dây chuyền sản xuất, được trang bị hệ thống tự học hình dạng vật chứa. Versus sử dụng cấu hình chai được thiết đặt trước đó để luôn chọn đúng sản phẩm. Được trang bị phần mềm hiệu chuẩn từ xa với khả năng kết nối hệ thống di động, cho phép kiểm tra các thông số hệ thống và hoạt động dọc theo toàn bộ dây chuyền trực tiếp.

Các tính năng

  • Giảm thời gian quy trình
  • Tự học về cấu hình vật chứa
  • Giám sát thời gian thực số liệu thống kê sản xuất
  • Tự động xử lý các vật chứa màu 
  • Tạo dữ liệu Công nghiệp 4.0

Tự tin là đại lý Videosystems tại Việt Nam, STC Việt Nam chuyên cung cấp hệ thống và giản pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm của hệ thống sản xuất chai thủy tinh và hệ thống cán nóng thép. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngày công nghiệp sản xuất chai thủy tinh và hơn 25 năm trong ngành công nghiệp cán nóng thép, Videosystems Việt Nam luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến khách hàng.