multioculus-he-thong-kiem-tra-co-chai-thuy-tinh-quy-trinh-san-xuat-chai-thuy-tinh-videosystems-stc-viet-nam.png

Multioculus - Hệ thống kiểm tra cổ chai thủy tinh - Quy trình sản xuất chai thủy tinh - Videosystems - STC Việt Nam

Multioculus là một hệ thống điều khiển bao gồm nhiều thiết bị camera thông minh của Oculus, được thiết kế để tìm kiếm vết cắt trên vật chứa ở vùng cổ hoặc ở các khu vực khác của vật chứa.

Các tính năng

  • Tạo công thức nhanh (10 phút)
  • Cấu hình cơ học linh hoạt của hệ thống camera
  • Tạo dữ liệu cho cấu trúc vật chứa

Tự tin là đại lý Videosystems tại Việt Nam, STC Việt Nam chuyên cung cấp hệ thống và giản pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm của hệ thống sản xuất chai thủy tinh và hệ thống cán nóng thép. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngày công nghiệp sản xuất chai thủy tinh và hơn 25 năm trong ngành công nghiệp cán nóng thép, Videosystems Việt Nam luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến khách hàng.