linea-sbi-he-thong-kiem-tra-mieng-chai-thuy-tinh-quy-trinh-san-xuat-chai-thuy-tinh-videosystems-stc-viet-nam.png

Linea SBI - Hệ thống kiểm tra miệng chai thủy tinh - Quy trình sản xuất chai thủy tinh - Videosystems - STC Việt Nam


Linea SBI là một hệ thống di động có bánh xe, được thiết kế để phát hiện các khuyết tật ở miệng chai. Hệ thống không tiếp xúc, có thể kiểm tra các loại chai thủy tinh, định hình một cách nhanh chóng và đơn giản. Máy móc xác định chiều cao của vật thể được giảm bớt , chọn khu vực kiểm tra bằng chuột và xác định kích thước tối thiểu của vết nứt.

Phân biệt các tính năng

  • Tạo công thức nhanh (10 phút)
  • Hệ thống di động bánh xe
  • Phân tích các vật chứa có chiều cao lên đến 600 mm
  • Tạo dữ liệu Công nghiệp 4.0

Tự tin là đại lý Videosystems tại Việt Nam, STC Việt Nam chuyên cung cấp hệ thống và giản pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm của hệ thống sản xuất chai thủy tinh và hệ thống cán nóng thép. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngày công nghiệp sản xuất chai thủy tinh và hơn 25 năm trong ngành công nghiệp cán nóng thép, Videosystems Việt Nam luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến khách hàng.