extrema-he-thong-kiem-tra-day-chai-thuy-tinh-quy-trinh-san-xuat-chai-thuy-tinh-videosystems-stc-viet-nam.png

Extrema - Hệ thống kiểm tra đáy chai thủy tinh - Quy trình sản xuất chai thủy tinh - Videosystems - STC Việt Nam

Extrema là một hệ thống thông minh nhân tạo được thiết kế để kiểm tra đáy bình thủy tinh. Extrema thực hiện phân tích bằng cách sử dụng một số công thức và các loại điều khiển khác nhau, được tối ưu hóa cho các khu vực khác nhau của đáy bình, đồng thời đơn giản hóa giai đoạn hiệu chuẩn của người vận hành. Hệ thống có hai phiên bản với năm trạm (dài 1800 mm theo hàng) và trong phiên bản SLIM với hai trạm điều khiển (dài 1100 mm theo hàng).

Các tính năng khác

  • Tạo công thức nhanh (10 phút)
  • Hệ thống phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo
  • Phân tích vật chứa có chiều cao lên đến 600mm
  • Tạo dữ liệu Công nghiệp 4.0

Tự tin là đại lý Videosystems tại Việt Nam, STC Việt Nam chuyên cung cấp hệ thống và giản pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm của hệ thống sản xuất chai thủy tinh và hệ thống cán nóng thép. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngày công nghiệp sản xuất chai thủy tinh và hơn 25 năm trong ngành công nghiệp cán nóng thép, Videosystems Việt Nam luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến khách hàng.