arcus-giam-sat-mau-sac-chai-thuy-tinh-quy-trinh-san-xuat-chai-thuy-tinh-videosystems-stc-viet-nam.png

Arcus - Giám sát màu sắc chai thủy tinh - Quy trình sản xuất chai thủy tinh - Videosystems - STC Việt Nam

Arcus là hệ thống đầu tiên trên thế giới được thiết kế để theo dõi màu sắc chai thủy tinh. Arcus cho phép giảm thời gian phân tích màu thủy tinh , loại bỏ các phân tích mẫu trên vật chứa do người vận hành lấy từ dây chuyền sản xuất. Bằng cách thực hiện phép đo trực tiếp trên dây chuyền và trong thời gian lấy mẫu màu ở chế độ tự động bởi người vận hành, các hoạt động cắt lỗi do người vận hành truyền dữ liệu được loại bỏ .. Arcus cho phép bạn thay thế các hoạt động SPC (Kiểm soát Quy trình Thống kê) truyền thống về giám sát độ lệch màu bằng công cụ tự động, nhanh chóng và an toàn hơn.

Các tính năng

  • Tạo công thức nhanh (10 phút)
  • Loại bỏ thời gian lấy mẫu màu
  • Phân tích độ lệch màu trong thời gian thực
  • Kiểm soát màu chai theo thời gian thực
  • Tạo dữ liệu Công nghiệp 4.0

Tự tin là đại lý Videosystems tại Việt Nam, STC Việt Nam chuyên cung cấp hệ thống và giản pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm của hệ thống sản xuất chai thủy tinh và hệ thống cán nóng thép. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngày công nghiệp sản xuất chai thủy tinh và hơn 25 năm trong ngành công nghiệp cán nóng thép, Videosystems Việt Nam luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến khách hàng.