kit-finish-he-thong-kiem-tra-mau-chai-thuy-tinh-quy-trinh-san-xuat-chai-thuy-tinh-videosystems-stc-viet-nam.png

Kit Finish - Hệ thống kiểm tra mẫu chai thủy tinh - Quy trình sản xuất chai thủy tinh - Videosystems - STC Việt Nam

Kiểm soát chất lượng thông minh mức độ hoàn thiện của vật chứa. Có thể cài đặt trên hệ thống Omnia, Linea và Extrema để thêm chức năng kiểm soát chất lượng. Hệ thống đèn LED được thiết kế đặc biệt để làm nổi bật tất cả các lỗi trên sản phẩm. Nhờ hệ thống thu nhận độ phân giải cao và phần mềm điều khiển được phát triển, độ chính xác của việc phát hiện lỗi là gần 100%.

Tự tin là đại lý Videosystems tại Việt Nam, STC Việt Nam chuyên cung cấp hệ thống và giản pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm của hệ thống sản xuất chai thủy tinh và hệ thống cán nóng thép. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngày công nghiệp sản xuất chai thủy tinh và hơn 25 năm trong ngành công nghiệp cán nóng thép, Videosystems Việt Nam luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến khách hàng.