1002602400-ili-if-interface-license-phan-mem-ban-quyen-ho-tro-giao-thuc-mo-rong-ascom-ericsson-multitone-mpc-data-acdp-link-1-7-zenitel-viet-nam.png

1002602400 - ILI-IF -  Interface License - Phần mềm bản quyền hỗ trợ giao thức mở rộng Ascom/Ericsson/Multitone/MPC Data/ACDP Link 1-7 - Zenitel Việt Nam

Giấy phép ILI-IF là bắt buộc đối với các giao thức và cổng dữ liệu sau:

 • Liên kết ACDP 1-7
 • EDIO 1-10
 • Giao thức dữ liệu MPC
 • Ghi nhật ký hệ thống
 • Chuông báo cháy
 • Pocket Paging:
  • Ascom
  • Ericsson
  • Multitone

Một giấy phép sẽ mở tất cả các cổng và giao thức được liệt kê ở trên.

Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercomPublic Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới.