100260210x-ili-sip2-ili-sip4-ili-sip8-sip-trunking-license-ban-quyen-ket-noi-server-ben-thu-3-zenitel-viet-nam.png

100260210x - ILI-SIP2 / ILI-SIP4 / ILI-SIP8 - SIP Trunking License - Bản quyền kết nối server bên thứ 3 - Zenitel Việt Nam

  • Giấy phép SIP Trunking cần để thiết lập SIP-trunk giữa Vingtor-Stentofon ICX-AlphaCom và máy chủ SIP của bên thứ ba.
  • Giấy phép cho phép các thiết bị kết nối với SIP-server của bên thứ 3 gọi đến các thiết bị được kết nối với ICX-AlphaCom và ngược lại. Cũng có thể sử dụng các dịch vụ do máy chủ từ xa cung cấp.

Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercomPublic Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới.