1002600700-ils-sip-sip-station-license-ban-quyen-phan-mem-cho-dien-thoai-noi-bo-ip-ben-thu-3 -zenitel-viet-nam.png

1002600700 - ILS-SIP - SIP Station License - Bản quyền phần mềm cho điện thoại nội bộ IP bên thứ 3  - Zenitel Việt Nam

  • Giấy phép SIP Station cho ICX-AlphaCom cho phép kết nối các thiết bị SIP của bên thứ ba thông qua IP.
  • Giấy phép tận dụng nhiều tính năng hữu ích liên quan đến thiết bị điện thoại IP dựa trên SIP giữa chính các trạm SIP và các trạm Vingtor-Stentofon khác.

Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercomPublic Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới.