1002600500-ils-amp-phan-mem-ban-quyen-cho-bo-khuech-dai-exigo- ip-amp-license-zenitel-viet-nam.png

1002600500 - ILS-AMP - Phần mềm bản quyền cho Bộ khuếch đại Exigo -  IP-AMP License - Zenitel Việt Nam

  • Phần mềm bản quyền Bộ khuếch đại Exigo cho phép kết nối Bộ khuếch đại mạng Exigo với ICX-AlphaCom qua IP. Phần mềm cung cấp quyền truy cập vào một loạt các tính năng địa chỉ công cộng.
  • Bộ khuếch đại mạng Exigo có nhiều kênh. Bạn có thể chọn sử dụng các kênh này riêng lẻ hoặc kết hợp các kênh. Bạn sẽ cần một giấy phép cho mỗi kênh từ ICX-AlphaCom. Điều này có nghĩa là các kênh kết hợp chỉ cần yêu cầu một giấy phép.
  • Giấy phép Exigo sử dụng cùng một lượng tài nguyên ICX-AlphaCom như một trạm IP. Tổng số giấy phép trạm IP + Giấy phép kênh bộ khuếch đại Exigo tối đa được ICX-AlphaCom hỗ trợ là 552.

Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercomPublic Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới.