1002600100-ils-ic-ip-station-license-phan-mem-ban-quyen-cho-dien-thoai-ip-tintercom-zenitel-viet-nam.png

1002600100 - ILS-IC, IP Station License - Phần mềm bản quyền cho điện thoại IP tintercom - Zenitel Việt Nam

Mỗi trạm IP được kết nối với ICX-AlphaCom sẽ yêu cầu giấy phép bản quyền này. Số lượng trạm tối đa được hỗ trợ bởi ICX-AlphaCom là 552.

Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercomPublic Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới.