1002600000-icx-alphacom-core-phan-mem-ban-quyen-cho-tong-dai-dien-thoai-icx-500-zenitel-viet-nam.png

1002600000 - ICX-AlphaCom Core - Phần mềm bản quyền cho Tổng đài điện thoại ICX-500 - Zenitel Việt Nam

  • Được tạo ra để cung cấp thông tin liên lạc quan trọng trong mọi môi trường
  • Hỗ trợ 552 trạm IP
  • Kết nối và tích hợp toàn cầu
  • Hoàn toàn tương thích với hệ thống AlphaCom cũ
  • Dịch vụ nhắn tin và phát sóng PA chuyên nghiệp chất lượng cao
  • Hướng dẫn bằng giọng nói an ninh cho an toàn công cộng và an ninh tòa nhà
  • Chức năng tự động trả lời (Tổng đài hỗ trợ giọng nói tự động)
  • Hướng dẫn cuộc gọi được hỗ trợ bằng giọng nói
  • ICX-AlphaCom Core là phần mềm đang chạy trên ICX-500, nhưng hiện có sẵn để cài đặt trên phần cứng PC tiêu chuẩn công nghiệp. ICX-AlphaCom Core có thể được cài đặt trên máy vật lý hoặc máy ảo.

ICX-AlphaCom Core cung cấp các chức năng tương tự như ICX-500. Nó dễ dàng mở rộng về chức năng và kích thước hệ thống, đồng thời được thiết kế để phù hợp với tương lai. Hệ thống có thể được điều chỉnh để hỗ trợ các ứng dụng có độ đặc biệt và độ phức tạp khác nhau.

Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercomPublic Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới. 

PRODUCT NUMBER SHORT CODE DESCRIPTION
1002600000 ICX-Core_x64 ICX-Core for x64
 
MINIMUM REQUIREMENT  
CPU Core i7, 2GHz clockspeed
Memory 1 GByte
Harddisk 15 GByte
Operating System Linux - Ubuntu 18.04 LTS - this is a strict requirement
Virtual Machine The VM must be defined with 1 processor, 1 GB RAM and 15 GB harddisk as a minimum