100260230x-ili-api64-ili-api512-api-license-64-and-512-stations-ban-quyen-phan-mem-cho-ung-dung-api-zenitel-viet-nam.png

100260230x - ILI-API64 / ILI-API512 -  API License (64 and 512 Stations) - Bản quyền phần mềm cho ứng dụng API - Zenitel Việt Nam

Giấy phép API được sử dụng bởi Máy chủ OPC và VS-SDK cho AlphaCom (Bộ phát triển phần mềm). Lưu ý rằng VS-SDK cho AlphaCom cũng là SDK cho ICX-Alphacom. Máy chủ OPC và SDK giao tiếp với ICX-AlphaCom qua giao thức TCP / IP. Để máy chủ hoạt động, phải cung cấp giấy phép cho ICX-AlphaCom. 

Tính năng OPC

  • Tiêu chuẩn tích hợp với OPC và Microsoft .Net
  • Khả năng tương tác và khả năng mở rộng với OPC và Microsoft .Net
  • Giảm thời gian thực hiện và chi phí tích hợp hệ thống
  • Cấu hình dễ dàng và nhanh chóng, chỉ yêu cầu dữ liệu cấu hình hạn chế


Tính năng SDK

  • Tích hợp dễ dàng giữa ICX-AlphaCom và phần mềm quản lý hệ thống dựa trên Microsoft .NET
  • Môi trường phát triển Microsoft Visual Studio
  • Cơ sở thư viện lớn
  • Giảm thời gian thực hiện và chi phí tích hợp hệ thống

Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercomPublic Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới.