100260220x-ili-rec-2-512-active-recording-interface-license-ban-quyen-giao-dien-ghi-du-lieu- zenitel-viet-nam.png

100260220x - ILI-REC(2-512) - Active Recording Interface License - Bản quyền giao diện ghi dữ liệu -  Zenitel Việt Nam

 

  • Ghi hoạt động dựa trên SIP
  • Cài đặt dễ dàng - chỉ cần kết nối máy chủ đầu ghi qua mạng IP
  • Không yêu cầu phần cứng AlphaCom chuyên dụng - chỉ kích hoạt dựa trên giấy phép
  • Ghi lại tất cả các loại thiết bị đầu cuối được kết nối với AlphaCom
  • Ghi lại các cuộc hội thoại, nhóm / tất cả các cuộc gọi và cuộc gọi hội nghị
  • Giao diện ghi chủ động ICX-AlphaCom khi được bật, một phiên cuộc gọi SIP được thiết lập cho mỗi cuộc hội thoại cần được ghi vào Máy ghi âm. Phiên cuộc gọi bao gồm siêu dữ liệu về các bên trong cuộc trò chuyện và loại cuộc trò chuyện - cuộc trò chuyện, cuộc gọi nhóm, hội nghị. Chế độ hoạt động này cho phép đặt Máy ghi âm mạng ở bất kỳ đâu trong mạng IP và thậm chí nhận dữ liệu ghi âm cuộc gọi từ nhiều máy chủ âm thanh ICX-AlphaCom cùng một lúc.

Các trạm cần ghi được lựa chọn trong máy chủ âm thanh ICX-AlphaCom theo chí: Cuộc gọi đến và Cuộc gọi đi cho mỗi đài; Simplex và Duplex; Tất cả cuộc gọi Nhóm và cuộc gọi AlphaNet cho mỗi nhóm. Điều này cho phép xác định rất chính xác từng loại cuộc gọi sẽ được ghi lại và cũng giới hạn số lượng giấy phép cần thiết ở mức tối thiểu. Ví dụ, trong một hệ thống có ít trạm chính và nhiều trạm biến áp, việc ghi chỉ cần được chọn cho các trạm chính - đến và đi - và sau đó chỉ cần có giấy phép cho các trạm chính.

Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercomPublic Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới.