vip-line-he-thong-kiem-tra-chat-luong-va-nguon-goc-ma-san-pham-quy-trinh-san-xuat-chai-thuy-tinh-videosystems-stc-viet-nam.png

VIP LINE - Hệ thống kiểm tra chất lượng và nguồn gốc mã sản phẩm - Quy trình sản xuất chai thủy tinh - Videosystems - STC Việt Nam

VIP LINE là kết quả của sự kết hợp giữa Hệ thống Video và GISAL, mục đích cung cấp cho thị trường giải pháp đáng tin cậy, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc của mã áp dụng cho các sản phẩm đồ uống. Giải pháp được thiết kế riêng cho việc theo dõi mã số Federal Mark được thực hiện trên hệ thống EGAIS .

VIP LINE là giải pháp gồm 4 hệ thống chính:

  • VIP-LABEL : Thực hiện việc đọc theo dòng các mã có trên thành và nắp của cùng một sản phẩm, mà không cần tiếp xúc với sản phẩm . Dữ liệu thu được sẽ được gửi trực tiếp đến hệ thống VIP-TRACK.
  • VIP-BOX : Thực hiện việc đọc thẳng hàng các mã có trên nắp chai đóng hộp và mã hộp mà không cần tiếp xúc. Dữ liệu thu được sẽ được gửi trực tiếp đến hệ thống VIP-TRACK .
  • VIP-PALLET : Thực hiện đọc mã hộp và mã pallet trực tuyến mà không cần tiếp xúc. Dữ liệu thu được sẽ được gửi trực tiếp đến hệ thống VIP-TRACK .
  • VIP-TRACK : Đây là phần mềm tổng hợp được cài đặt trên máy chủ ServerDB, để quản lý và truy xuất nguồn gốc của mã từ khi sản xuất đến khi đưa ra thị trường. Ngoài các đơn vị tự động, hệ thống cũng có thể quản lý các thiết bị thủ công để tạo và tổng hợp dữ liệu của người vận hành, đặt dọc theo dây chuyền sản xuất.

Ngoài các yếu tố chính,  phụ kiện cũng có sẵn của hệ thống, chẳng hạn như:
• Trình đọc thủ công
• Máy in
• Miếng đệm chai
• Đầu phun dòng

Tự tin là đại lý Videosystems tại Việt Nam, STC Việt Nam chuyên cung cấp hệ thống và giản pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm của hệ thống sản xuất chai thủy tinh và hệ thống cán nóng thép. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngày công nghiệp sản xuất chai thủy tinh và hơn 25 năm trong ngành công nghiệp cán nóng thép, Videosystems Việt Nam luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến khách hàng.