libra-a20-kiem-tra-muc-chat-long-va-vi-tri-nap-chai-quy-trinh-san-xuat-chai-thuy-tinh-videosystems-stc-viet-nam.png

Libra A20 - Kiểm tra mức chất lỏng và vị trí nắp chai - Quy trình sản xuất chai thủy tinh - Videosystems - STC Việt Nam

Libra A20 là một hệ thống camera trực tuyến thời gian thực được phát triển để kiểm soát:

  • Mức chiết rót
  • Cap hiện diện
  • Sự phù hợp của nắp chai

Libra A20 được trang bị hệ thống camera độ phân giải cao và bộ xử lý thực hiện tất cả các điều khiển với tốc độ tối đa 80.000 container / giờ.

Các tính năng

  • ROI nhanh
  • Hệ thống di động
  • Hệ thống cho môi trường thực phẩm
  • Tạo dữ liệu Công nghiệp 4.0

Tự tin là đại lý Videosystems tại Việt Nam, STC Việt Nam chuyên cung cấp hệ thống và giản pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm của hệ thống sản xuất chai thủy tinh và hệ thống cán nóng thép. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngày công nghiệp sản xuất chai thủy tinh và hơn 25 năm trong ngành công nghiệp cán nóng thép, Videosystems Việt Nam luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến khách hàng.