100260xxxx-icx-alphacom​​​​​​​-licenses-giay-phep-su-dung-cho-bo-tong-dai-trung-tam-icx-500-va-icx-alphacom-core-zenitel-viet-nam.png

100260xxxx - ICX-AlphaCom​​​​​​​ Licenses - Giấy phép sử dụng cho bộ tổng đài trung tâm ICX-500 và ICX-AlphaCom Core - Zenitel Việt Nam

Một loạt các giấy phép cho ICX-500 và ICX-AlphaCom Core. Tất cả các giấy phép có thể chồng lên nhau. Xem phần Thông số kỹ thuật để biết thông tin cụ thể các giấy phép.

Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercomPublic Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới. 

ITEM NUMBER SHORT CODE DESCRIPTION
1002600100 ILS-IC IP-station license
1002600200 ILS-CRM IP-station license, CRM
1002600300 ILS-SC IP-station license, softclient
1002600400 ILS-ARIO IP-ARIO Audio License - 1 IP-ARIO
1002600500 ILS-AMP Exigo amplifier channel license
1002600600 ILS-AVC Exigo AVC license
1002600700 ILS-SIP SIP station license
1002602001 ILI-AN2 AlphaNet, 2 Lines
1002602003 ILI-AN8 AlphaNet, 8 Lines
1002602101 ILI-SIP2 SIP Trunking, 2 lines
1002602102 ILI-SIP4 SIP Trunking, 4 lines
1002602103 ILI-SIP8 SIP Trunking, 8 lines
1002602201 ILI-REC2 Active recording interface - 2 users
1002602203 ILI-REC8 Active recording interface - 8 users
1002602204 ILI-REC16 Active recording interface - 16 users
1002602205 ILI-REC32 Active recording interface - 32 users
1002602208 ILI-REC256 Active recording interface - 256 users
1002602209 ILI-REC512 Active recording interface - 512 users
1002602306 ILI-API64 API License Supporting 64 Stations
1002602309 ILI-API512 API License Supporting 512 Stations
1002602400 ILI-IF Interface enabling - All interfaces not on ports 61112/61113
1002604000 ILF-M-BAS Basic Audio Messaging License
1002604100 ILF-M-ENH Enhanced Audio Messaging License
1002604200 ILF-M-EXT Enhanced Audio Message with Extended Storage
1002604500 ILF-HBA High bandwidth audio license
1002606006 ILR-U64 Redundancy License 64 Users
1002606008 ILR-U256 Redundancy License 256 Users
1002606009 ILR-U512 Redundancy License 512 Users
1002606100 ILF-B1 Billing - 1 External Trunk / All Users
1002606103 ILF-B8 Billing - 8 External Trunks / All Users
1002606104 ILF-B16 Billing - 16 External Trunks / All Users
1002606105 ILF-B32 Billing - 32 External Trunks / All Users