100260610x-ilf-b-1-32-billing-license-giay-phep-quan-ly-chi-phi-cuoc-goi-zenitel-viet-nam.png

100260610x - ILF-B(1-32) -  Billing License - Giấy phép quản lý chi phí cuộc gọi - Zenitel Việt Nam

  • Quản lý và kiểm soát phí liên lạc
  • Tạo doanh thu từ các cuộc điện thoại Vingtor-Stentofon
  • Dễ dàng cấu hình, thiết lập và cài đặt
  • Cài đặt tham số mặc định cho một nhóm người dùng
  • Giao diện người dùng dựa trên web để dễ dàng quản lý, tạo hóa đơn và báo cáo
  • Bảo mật nâng cao với Tự động tạo mã PIN và chức năng Sao lưu / Khôi phục

Ứng dụng Vingtor-Stentofon Billing giúp bạn có thể quản lý phí liên lạc và chi phí cho hệ thống Vingtor-Stentofon ICX-AlphaCom. Ứng dụng cung cấp quyền truy cập để giao tiếp bên ngoài. Người dùng đang gọi sẽ được xác định dựa trên mã PIN hoặc số thuê bao. Mỗi người dùng sẽ có một tập hợp các tiêu chí ủy quyền như hạn mức tín dụng, nhóm người dùng, xác định xem họ có được cấp quyền truy cập vào giao tiếp bên ngoài hay không. Tài khoản dịch vụ được thiết lập theo cách một số người dùng có cùng mã PIN được cấp quyền truy cập đồng thời. Hơn nữa, người dùng có thể liên kết với các tiện ích mở rộng cho các cuộc gọi không yêu cầu mã PIN. Ứng dụng Vingtor-Stentofon Billing là một hệ thống thanh toán đầy đủ cho phép bạn tạo doanh thu từ hệ thống Vingtor-Stentofon và quản lý các tình huống thanh toán. Ví dụ: phí có thể được tính dựa trên loại nhà cung cấp dịch vụ, thời lượng, số được gọi và thời gian trong ngày, trong khi các nhóm phí có thể tải lên qua tệp CVS. Việc lập hóa đơn của người dùng thực hiện bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán trả trước hoặc trả sau. Giảm giá có thể thực hiện tại thời điểm lập hóa đơn

Ứng dụng có giao diện web thân thiện với người dùng, giúp công việc của quản trị viên xuất hóa đơn dễ dàng hơn nhiều. Người quản trị có thể sử dụng trình duyệt web Internet tiêu chuẩn để đăng nhập vào hệ thống. Từ trình duyệt web, quản trị viên có thể:

  • In hóa đơn thanh toán
  • In và xem báo cáo sử dụng
  • Thay đổi thiết lập thanh toán
  • Thực hiện quản trị người dùng

Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercomPublic Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới.