absolute-encoder-encoder-vi-tri-position-encoder-2.png

Cảm biến vị trí tuyệt đối đa hướng hay được gọi là MRE Absocoder là một cảm biến điện cơ đo vị trí góc quay dựa trên nguyên tắc thay đổi từ tính. Dòng MRE Absolute chống thấm nước với chuẩn bảo vệ IP67 có thể chịu được hơi nóng và quá trình làm nguội trong những nhà máy thép.

Type

List of sensor model

Total number of turns

Mounting

Shaft shape

Multi Turn Type

MRE-W32SP062SAC

                     32

S[Servo-mount type]

A[Flat]

MRE-W32SP062SBC

B[Key way]

MRE-W32SP062FAC

A[Flat]

MRE-W32SP062FBC

B[Key way]

MRE-WG□SP062FAC

G: 64,128,160, 256, 320

F[Flange-mount type]

A[Flat]

MRE-WG□SP062FBC

B[Key way]

Configuration: Để có được tín hiểu chính xác nhất, ngoài cảm biến cần phải có cable kết nối và bộ converter hoặc Controller khi cần để chuyển đổi hoặc điều khiển như hình bên dưới:

Để được tư vấn tốt hơn những giải pháp khác, xin liên hệ thông tin bên dưới:

Mr. Long – Sale Engineer and Technical Support.

Mail: long@songthanhcong.com

Phone: 0283 507 4676

 

Item

Specification

Sensor model

MRE-W32SP062

MRE-WG□SP062

Total number of turns

32

64

128

160

256

320

Divisions/Turn

4096

2048

1024

819.2

512

409.6

Total number of divisions

131072

Mass(kg)

1.5

1.0

Linearity error(°degree)

1° Max

2° Max

4° Max

5° Max

8° Max

10° Max

Moment of inertia

kgm2 {kgcms2}

6.7×10-6{6.8×10-5}

3.9×10-6{4.0×10-5}

Starting torque

Nm{kgfcm}

4.9×10-2{0.5以下}

Permissible shaft load

Radial(N {kgf})

98{10}

Thrust(N {kgf})

49{5}

Permissible mechanical speed

3600r/min

Bearing life(h)

3.0×104(at 3600 r/min)

1.5×104(at 3600 r/min)

Ambient temperature

Operating

-20 ~ +60

Storage

-30 ~ +90

Vibration resistance

2.0×102m/s2 {20G} 200Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard

Shock resistance

4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard

Protection rating

IP67(JEM1030)

Max. sensor cable length

Standard cable (m)

100(4P-S)

Robotic cable (m)

40(4P-RBT)

70(4P-RBT)

Interconnecting sensor cable (m)

2