mre-absolute-encoder-nsd-vietnam.png

Cảm biến vị trí tuyến tính NSD hay được gọi là Absocoder Encoder là một cảm biến điện cơ đo được vị trí góc hoặc hành trình tuyến tính dưới sự thay đổi của từ tính. Điểm nổi bật của dòng Absocoder là thiết kế cực tối giản, lại đảm bảo độ bền cơ học tuyệt đối cũng như đáp ứng mọi khắc khe của môi trường.

Cảm biến vị trí tuyệt đối đa hướng hay được gọi là MRE Absocoder là một cảm biến điện cơ đo vị trí góc quay dựa trên nguyên tắc thay đổi từ tính. Dòng Heavy Duty MRE Absocoder đã chứng minh giá trị của encoder với khả năng chịu shock, chịu nhiệt độ cao và tốc độ rung cao đảm bảo chất lượng cho encoder và quá trình đo được góc.

Bên dưới là cách để order một cảm biến MRE:

Sensor
model

Number of
turns

Shape

Phase
type

Mounting

Shaft
shape

Connector
type

Interconnecting
sensor cable (m)

Silicon oil
injected

MRE-

32

S

P061

F

K

B

-

-

32

S

P074

F

K

B

2

-G

32

S

P097

F

K

B

2

-G

32

S

P101

F

K

B

2

-G

1024

S

16TS100

F

K

P

2

-G

②Số vòng

SP061, SP074

SP097, SP101

1024S16TS100

8192S2TS100

32 : 32 Turns
G64 : 64 Turns
G128 : 128 Turns
G160 : 160 Turns
G256 : 256 Turns
G320 : 320 Turns

32 : 32 Turns
G64 : 64 Turns
G128 : 128 Turns
G160 : 160 Turns
G256 : 256 Turns
G320 : 320 Turns
G512 : 512 Turns
G1280 : 1280 Turns
G2048 : 2048 Turns
G2560 : 2560 Turns *1
G3072 : 3072 Turns *1

1024 : 1024 Turns

8192 : 8192 Turns

③Hình Dạng

Kiểu Xylanh

④Loại Phase

P[Standard type] 16TS[High-resolution type]

⑤Đế

F[Fiange-mount type] L[Base-mount type] M[Face-mount (Only by 074)]

⑥Kiểu Trục

K[Sunk key]

⑦Kiểu Kết nối

  • B[Standard connector for NSD standard cable]
  • P[Large connector for JKPEV-S cable]
  • R[Terminals for Commercially available cable and NSD standard cable]

⑧Cáp nối cảm biến (m)

2[2m] 5[5m] 10[10m] 20[20m]
MRE-□SP061:only by 2m

⑨Silicon oil injected

G[Silicon oil injected] Blank[None]

  • *1:G2560 and G3072 correspond to only MRE-□SP101.
  • The MRE-G sensor allow for a slight backlash due to the reducing gear.

Configuration: Để có được tín hiểu chính xác nhất, ngoài cảm biến cần phải có cable kết nối và bộ converter hoặc Controller khi cần để chuyển đổi hoặc điều khiển như hình bên dưới:

Để được tư vấn tốt hơn những giải pháp khác, xin liên hệ thông tin bên dưới:

Mr. Long – Sale Engineer and Technical Support.

Mail: long@songthanhcong.com

Phone: 0283 507 4676