absolute-encoder-encoder-vi-tri-position-encoder-1.png

 

Cảm biến vị trí tuyệt đối đa hướng hay được gọi là MRE Absocoder là một cảm biến điện cơ đo vị trí góc quay dựa trên nguyên tắc thay đổi từ tính. 

Kích thước sơ bộ dòng High Revolution:

Configuration: Để có được tín hiểu chính xác nhất, ngoài cảm biến cần phải có cable kết nối và bộ converter hoặc Controller khi cần để chuyển đổi hoặc điều khiển như hình bên dưới:

  • Shape: S[Cylinder type]
  • Type : P[Standard] S[High-accuracy] 16TS[High-resolution]
  • Mounting : S[Servo-mount type] F[Flange-mount type]
  • Shaft shape : A[Flat] B[Key way]
  • Connector type : C[Cable & connector 1](connector: Standard type) B[Cable & connector 2](connector: Large type) L[connector]

Để được tư vấn tốt hơn những giải pháp khác, xin liên hệ thông tin bên dưới:

Mr. Long – Sale Engineer and Technical Support.

Mail: long@songthanhcong.com

Phone: 0283 507 4676

 

Item

Specification

Sensor model

MRE-32S16TS062

MRE-1024S16TS062

Total number of turns

32

1024

Divisions/Turn

65536(216)

Total number of divisions

2097152(221)

67108864(226)

Mass(kg)

1.8

Linearity error(°degree)

0.067 Max.

Moment of inertia

kgm2 {kgfcms2}

8.8×10-6{9.0×10-5}

9.3×10-6{9.5×10-5}

Starting torque

Nm{kgfcm}

4.9×10-2 {0.5} or less

Permissible shaft load

Radial(N {kgf})

78{8}

Thrust(N {kgf})

39{4}

Permissible mechanical speed

3600

Bearing life(h)

2.5×104(at 3600 r/min)

Ambient temperature

Operating

-20 ~ +60

Storage

-30 ~ +90

Vibration resistance

2.0×102m/s2 {20G} 2000Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard

Shock resistance

4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard

Protection rating

IP52f (JEM1030)

Max. sensor cable length

Standard cable (m)

-

Robotic cable (m)

100(4S-RBT)

100 (5S-RBT)

Interconnecting sensor cable (m)

2