nport-5110-bo-chuyen-doi-1-cong-serial-rs232-sang-1-cong-ethernet-dai-ly-moxa-viet-nam-1.png

Nport 5110  Bộ chuyển đổi 1 cổng Serial RS232 sang 1 cổng Ethernet

Tính năng 

  •   Kích thước nhỏ,cài đặt dễ dàng
  •   Trình điều khiển COM / TTY  cho Windows và Linux
  •   Giao diện TCP / IP tiêu chuẩn và các chế độ hoạt động linh hoạt
  •   Tiện ích Windows dễ sử dụng để định cấu hình nhiều thiết bị máy chủ
  •   SNMP MIB-II để quản lý mạng
  •   Định cấu hình bằng Telnet, trình duyệt web hoặc tiện ích Windows
  •   Có thể điều chỉnh điện trở cao / thấp cho các cổng RS-485

Một số hình ảnh lắp đặt model Nport thực tế

Hướng dẫn lắp đặt :

 

Thông số cơ bản:
1. Kích thước nhỏ gọn, đi kèm Adapter-Nguồn nhỏ gọn
2. Driver kèm theo khi dùng HĐH Windows, Linux, and macOS
3. Kết nối với PC-Laptop bằng TCP/IP
4. Cài đặt nhanh chóng thông qua trình duyệt web (Chrome, Coccoc,…)
5. Có thể cấu hình thông qua Telnet, web browser hoặc Windows utility
6. Điều chỉnh được điện trở cao/thấp cho cổng RS-485
Chức năng hoặc động:
1. Chế độ Real COM Mode (Com ảo – Real COM)
2. Chế độ TCP Server Mode 3. Chế độ TCP Client Mode
4. Chế độ Pair Connection Mode 5. Chế độ RFC2217 Mode
6. Chế độ UDP Mode
7. Chế độ Ethernet Modem Mode
8. Chế độ Reverse Telnet Mode