nport-5150-bo-chuyen-doi-1-cong-serial-rs232-485-422-sang-1-cong-ethernet-dai-ly-moxa-viet-nam-1.png

Nport 5150; Bộ chuyển đổi 1 cổng Serial RS232/485/422 sang 1 cổng Ethernet

Tính năng 

  •   Công suất tiêu thụ chỉ 1 W
  •   Cấu hình dựa trên web 3 bước nhanh chóng
  •   Bảo vệ chống sét lan truyền cho nối tiếp, Ethernet và nguồn
  •   Nhóm cổng COM và các ứng dụng đa hướng UDP
  •   Đầu nối nguồn kiểu vít để lắp đặt an toàn
  •   Trình điều khiển COM / TTY thực cho Windows và Linux
  •   Giao diện TCP / IP tiêu chuẩn và các chế độ hoạt động TCP và UDP linh hoạt
  •   Kết nối tối đa 8 máy chủ TCP

Một số hình ảnh lắp đặt model Nport thực tế

Hướng dẫn lắp đặt :