m-2450-module-dieu-khien-tu-xa-4-relays-24vdc-230vac-2a-thiet-bi-smart-io-cong-nghiep-moxa-viet-nam-moxa-stc-viet-nam.png

Đại Diện Ủy Quyền Moxa Tại Việt Nam

Giới thiệu:

M-2450 Module điều khiển từ xa 4 relays, 24VDC/230VAC, 2A của hãng Moxa-Taiwan được Moxa Việt Nam đang phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.M-2450 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát an ninh,…

Features and Benefits

  •  I/O expansion without a backplane
  •  Active communication with MX-AOPC UA Server
  •  Supports SNMP v1/v2c
  •  Easy configuration with Modular ioAdmin utility
  •  Friendly configuration via web browser
  •  Simplifies I/O management with MXIO library for Windows or Linux

Thông số kỹ thuật của sản phẩm :

Relay Outputs 4 channels
Relay Type

• Form A, Normally Open (N.O.)

• Single Pole, Single Throw (SPST)

Output Voltage Range

Load dependent

• 5 to 28.8 VDC @ 2 A resistive

• 48 VDC @ 0.8 A resistive

• 110 VDC @ 0.3 A resistive

• 250 VAC @ 2 A resistive

Output Current Rating

At rated power

• 2 A @ 5 to 28.8 VDC

• 0.8 A @ 48 VDC

• 0.5 A @ 110 VDC

• 2 A @ 250 VAC

Min. Load 100 µA, 100 m VDC per point
Max. On-state Voltage Drop 0.5 V @ 2 A, resistive load, 24 VDC
Off-state Leakage Current Max. 1.5 mA
Common Type 1 channel for 1 COM
Power Consumption 65 mA @ 5 VDC

Thông số kỹ thuật của sản phẩm :

Relay Outputs 4 channels
Relay Type

• Form A, Normally Open (N.O.)

• Single Pole, Single Throw (SPST)

Output Voltage Range

Load dependent

• 5 to 28.8 VDC @ 2 A resistive

• 48 VDC @ 0.8 A resistive

• 110 VDC @ 0.3 A resistive

• 250 VAC @ 2 A resistive

Output Current Rating

At rated power

• 2 A @ 5 to 28.8 VDC

• 0.8 A @ 48 VDC

• 0.5 A @ 110 VDC

• 2 A @ 250 VAC

Min. Load 100 µA, 100 m VDC per point
Max. On-state Voltage Drop 0.5 V @ 2 A, resistive load, 24 VDC
Off-state Leakage Current Max. 1.5 mA
Common Type 1 channel for 1 COM
Power Consumption 65 mA @ 5 VDC