m-1800-module-dieu-khien-tu-xa-8-di-sink-24-vdc-thiet-bi-smart-io-cong-nghiep-moxa-viet-nam-moxa-stc-viet-nam.png

Đại Diện Ủy Quyền Moxa Tại Việt Nam

Giới thiệu:

M-1800 Module điều khiển từ xa 8 DI, sink, 24 VDC của hãng Moxa-Taiwan được Moxa Việt Nam đang phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. M-1800 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát an ninh,…

Features and Benefits

  •  I/O expansion without a backplane
  •  Active communication with MX-AOPC UA Server
  •  Supports SNMP v1/v2c
  •  Easy configuration with Modular ioAdmin utility
  •  Friendly configuration via web browser
  •  Simplifies I/O management with MXIO library for Windows or Linux

Thông số kỹ thuật của sản phẩm :

Digital Inputs 8 channels, sink type
On-state Voltage 24 VDC nominal, min. 11 VDC to max. 28.8 VDC
Min. Off-state Voltage Max. 5 VDC
On-state Current Max. 6 mA/point @ 28.8 VDC
Input Impedance Typ. 5.1K ohms
Filtering Time Typ. 1.5 ms
Common Type External common (single common)
Power Consumption 35 mA @ 5 VDC

Thông số kỹ thuật của sản phẩm :

Digital Inputs 8 channels, sink type
On-state Voltage 24 VDC nominal, min. 11 VDC to max. 28.8 VDC
Min. Off-state Voltage Max. 5 VDC
On-state Current Max. 6 mA/point @ 28.8 VDC
Input Impedance Typ. 5.1K ohms
Filtering Time Typ. 1.5 ms
Common Type External common (single common)
Power Consumption 35 mA @ 5 VDC