da-irigb-b-s-series-expansion-modules-expansion-modules-with-2-port-and-4-port-time-synchronization-ports-may-tinh-cong-nghiep-khong-quat-moxa-viet-nam-moxa-stc-viet-nam.png

Đại Diện Ủy Quyền Moxa Tại Việt Nam

Giới thiệu:

DA-IRIGB-B-S Series Expansion Modules Expansion modules with 2-port and 4-port time-synchronization ports của hãng Moxa-Taiwan được Moxa Việt Nam đang phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. DA-IRIGB-B-S Series Expansion Modules được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát an ninh,…

Tính năng của sản phẩm:

  •  2-port IRIG-B time-synchronization module
  •  4-port IRIG-B time-synchronization module

Thông số kỹ thuật của sản phẩm:

 
Interface DA-IRIG-B-S-02-T: 2 x DB9 male and 1x ST Fiber port
DA-IRIG-B-S-04-T: 4 x DB9 male and 1x ST Fiber port
Input Signal

Single or Differential

 

Input Signal Level

Single: High -> Open, Low -> Short to GND
Differential: D+ - D- > 0.2 V, RxD is High, D+ - D- < -0.2 V, RxD is Low

 

Accuracy (Free Running)

±500 ms @ 24 hr

 

 
 
Bus

PCI slots x 1

 

Dimensions (without ears) 167.64 x 106.68 mm (6.6 x 4.2 in)
Weight DA-IRIG-B-S-02-T: 120 g (0.26 lb)
DA-IRIG-B-S-04-T: 170 g (0.37 lb)
Operating Temperature

-40 to 75°C (-40 to 167°F)

 

Storage Temperature (package included) -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ambient Relative Humidity 5 to 95% (non-condensing)
 
Time DA-IRIG-B-S-02-T: 1,210,356 hrs
DA-IRIG-B-S-04-T: 855,470 hrs
Standards Telcordia (Bellcore), GB

Thông số kỹ thuật của sản phẩm:

 
Interface DA-IRIG-B-S-02-T: 2 x DB9 male and 1x ST Fiber port
DA-IRIG-B-S-04-T: 4 x DB9 male and 1x ST Fiber port
Input Signal

Single or Differential

 

Input Signal Level

Single: High -> Open, Low -> Short to GND
Differential: D+ - D- > 0.2 V, RxD is High, D+ - D- < -0.2 V, RxD is Low

 

Accuracy (Free Running)

±500 ms @ 24 hr

 

 
 
Bus

PCI slots x 1

 

Dimensions (without ears) 167.64 x 106.68 mm (6.6 x 4.2 in)
Weight DA-IRIG-B-S-02-T: 120 g (0.26 lb)
DA-IRIG-B-S-04-T: 170 g (0.37 lb)
Operating Temperature

-40 to 75°C (-40 to 167°F)

 

Storage Temperature (package included) -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ambient Relative Humidity 5 to 95% (non-condensing)
 
Time DA-IRIG-B-S-02-T: 1,210,356 hrs
DA-IRIG-B-S-04-T: 855,470 hrs
Standards Telcordia (Bellcore), GB