da-720-uart-series-expansion-modules-expansion-modules-with-rs-232-422-485-serial-ports-may-tinh-cong-nghiep-khong-quat-moxa-viet-nam-moxa-stc-viet-nam.png

Đại Diện Ủy Quyền Moxa Tại Việt Nam

Giới thiệu:

DA-720-UART Series Expansion Modules Expansion modules with RS-232/422/485 serial ports của hãng Moxa-Taiwan được Moxa Việt Nam đang phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. DA-720-UART Series Expansion Module được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát an ninh,…

Tính năng của sản phẩm:

 8-port RS-232/422/485 software-selectable serial modules with isolation protection

Thông số kỹ thuật của sản phẩm:

 

Baudrate

Connector

50 bps to 921.6 kbps

 

Terminal block

 

Data Bits

Stop Bits

Surge

5, 6, 7, 8

 

1, 1.5, 2

 

2 kV

 

Flow Control

 

ADDC® (automatic data direction control) for RS-485, RTS/CTS, XON/XOFF

Parity

Pull High/Low Resistor for RS-485

None, Even, Odd, Space, Mark

 

1 kilo-ohm, 150 kilo-ohms

 

 

 
 
Serial Standards

RS-232/422/485

 

RS-422

RS-485-2w

RS-485-4w

RS-232

Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND

 

Data+, Data-, GND

 

Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND

 

TxD, RxD, RTS, CTS, GND

 

 

Dimensions (without ears) 213.31 x 95 mm (8.398 x 3.74 in)
Weight

395 g (0.87 lb)

 

Operating Temperature

-25 to 55°C (-13 to 131°F)

 

Time 463,644 hrs

Thông số kỹ thuật của sản phẩm:

 

Baudrate

Connector

50 bps to 921.6 kbps

 

Terminal block

 

Data Bits

Stop Bits

Surge

5, 6, 7, 8

 

1, 1.5, 2

 

2 kV

 

Flow Control

 

ADDC® (automatic data direction control) for RS-485, RTS/CTS, XON/XOFF

Parity

Pull High/Low Resistor for RS-485

None, Even, Odd, Space, Mark

 

1 kilo-ohm, 150 kilo-ohms

 

 

 
 
Serial Standards

RS-232/422/485

 

RS-422

RS-485-2w

RS-485-4w

RS-232

Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND

 

Data+, Data-, GND

 

Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND

 

TxD, RxD, RTS, CTS, GND

 

 

Dimensions (without ears) 213.31 x 95 mm (8.398 x 3.74 in)
Weight

395 g (0.87 lb)

 

Operating Temperature

-25 to 55°C (-13 to 131°F)

 

Time 463,644 hrs