a500-may-quet-vong-quy-trinh-san-xuat-thep-can-nong-videosystems-viet-nam-stc-viet-nam.png

A500 - Máy quét vòng - Quy trình sản xuất thép cán nóng - Videosystems Việt Nam - STC Việt Nam

  • Máy quét vòng được sử dụng trong các nhà máy cán để phát hiện vị trí của vòng nguyên liệu trong giá cán.
  • Nhờ thời gian phản ứng thấp hơn 3 mili giây, Adamantis 500 thích hợp để phát hiện rất nhanh sự hiện diện của vật chất trong quá trình vận chuyển.
  • Khoảng cách phát hiện có thể thiết lập lại bằng ứng dụng

 

Tự tin là đại lý Videosystems tại Việt Nam, STC Việt Nam chuyên cung cấp hệ thống và giản pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm của hệ quy trình sản xuất chai thủy tinh và quy trình sản xuất thép cán nóng. Với 15 năm kinh nghiệm trong ngày công nghiệp sản xuất chai thủy tinh và hơn 25 năm trong ngành công nghiệp cán nóng thép, Videosystems Việt Nam luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến khách hàng.