ml25fv100bn2a1r-coi-bao-dong-220v-e2s-viet-nam.png

ML25FV100BN2A1R - Còi báo động 220v - E2S Việt Nam

Đặc trưng

  • Cấp hàng hải, chống ăn mòn, vỏ nhôm LM6.
  • Bảo vệ chống xâm nhập IP66 / 67
  • Cố định bằng thép không gỉ
  • Các đầu vào cáp M20 kép - có sẵn bộ điều hợp.
  • Bao gồm phích cắm dừng.
  • Điốt phân cực ngược được lắp.
  • Tự động đồng bộ trên hệ thống nhiều âm thanh.
  • Khu vực kết thúc rất lớn.
  • Giá đỡ chữ U bằng thép không gỉ có thể điều chỉnh Ratchet.
  • Phiên bản ‘Lập trình giai đoạn’ có sẵn với 45 âm và 4 giai đoạn có thể lựa chọn từ xa.