m-7805-module-chuyen-mach-8-kenh-24-vdc-thiet-bi-smart-io-cong-nghiep-moxa-viet-nam-moxa-stc-viet-nam.png

Đại Diện Ủy Quyền Moxa Tại Việt Nam

Giới thiệu:

M-7805 là module chuyển mạch 8 kênh, 24 VDC (Potential Distributor Module) của hãng Moxa-Taiwan được Moxa Việt Nam đang phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Module M-7805 là sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát an ninh,…

Features and Benefits

  •  I/O expansion without a backplane
  •  Active communication with MX-AOPC UA Server
  •  Supports SNMP v1/v2c
  •  Easy configuration with Modular ioAdmin utility
  •  Friendly configuration via web browser
  •  Simplifies I/O management with MXIO library for Windows or Linux

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Channels 8
Mode 24 VDC

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Channels 8
Mode 24 VDC