m-3802-module-dieu-khien-tu-xa-8-ai-4-20-ma-12-bits-thiet-bi-smart-io-cong-nghiep-moxa-viet-nam-moxa-stc-viet-nam.png

Đại Diện Ủy Quyền Moxa Tại Việt Nam

Giới thiệu:

M-3802 Module điều khiển từ xa 8 AI, 4~20 mA, 12 bits của hãng Moxa-Taiwan được Moxa Việt Nam đang phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. M-3802 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát an ninh,…

Features and Benefits

  •  I/O expansion without a backplane
  •  Active communication with MX-AOPC UA Server
  •  Supports SNMP v1/v2c
  •  Easy configuration with Modular ioAdmin utility
  •  Friendly configuration via web browser
  •  Simplifies I/O management with MXIO library for Windows or Linux

Thông số kỹ thuật của sản phẩm :

Analog Inputs 8 channels
Resolution in Ranges 12 bits, 3.91 µA/bit
Input Current Range 4 to 20 mA (single-ended)
Data Format 16-bit integer (2’s complement)
Accuracy

• ±0.1%, FSR @ 25°C

• ±0.3%, FSR @ 0°C, 60°C

Input Impedance 120 ohms
Conversion Time 4 ms for all channels
Power Consumption 80 mA @ 5 VDC
Isolation I/O to logic (photocoupler isolation)
Wiring I/O cable max. AWG14

Thông số kỹ thuật của sản phẩm :

Analog Inputs 8 channels
Resolution in Ranges 12 bits, 3.91 µA/bit
Input Current Range 4 to 20 mA (single-ended)
Data Format 16-bit integer (2’s complement)
Accuracy

• ±0.1%, FSR @ 25°C

• ±0.3%, FSR @ 0°C, 60°C

Input Impedance 120 ohms
Conversion Time 4 ms for all channels
Power Consumption 80 mA @ 5 VDC
Isolation I/O to logic (photocoupler isolation)
Wiring I/O cable max. AWG14