is-mb1-is-minialite-den-xoay-canh-bao-220v-e2s-viet-nam.png

IS-mB1 IS-minialite - Đèn xoay cảnh báo 220v - E2S Việt Nam

IS-mB1 phù hợp với tất cả các ứng dụng báo hiệu an toàn về bản chất bao gồm cháy nổ, bảo mật và kiểm soát quy trình.

Đặc trưng

  • Quá tải đầu vào và bảo vệ dòng điện ngược
  • Điện trở cuối dòng được chứng nhận
  • Thấu kính lăng trụ tối ưu hóa hiệu quả L.E.D
Light source: Array of 6 high intensity L.E.D’s.
L.E.D. colours: Red, Amber, Blue, Green & Clear
Flash modes: Double flash at 2Hz and 1Hz
Effective intensity cd: 23cd* – measured ref. to I.E.S.
Voltage: 16-28vdc via Zener barrier or galvanic isolator
Current: 25mA typical when powered from 24v supply via 28v 300 Ohm Zener barrier
Ingress protection: IP65
Rating: Continuous
Housing material: UL94V0 & 5VA FR ABS & PC
Housing colour: RAL3000 Red
Fixings: Stainless Steel
Cable entries: 2 x M20 clearance gland knockouts.
  Custom configurations also available.
Terminals: 0.5 to 2.5mm²
Operating temp: -40° to +60°C [-40 to +140°F]
Storage temp: -40° to +70°C [-40 to +158°F]
Relative humidity: 90% at 20°C [68°F]