d112ac024r-coi-bao-dong-220v-e2s-viet-nam.png

D112AC024R - Còi báo động 220v - E2S Việt Nam

Đặc trưng

  • Tự động đồng bộ trên hệ thống nhiều âm thanh.
  • Khu vực kết thúc rất lớn.
  • Giá đỡ chữ U bằng thép không gỉ có thể điều chỉnh Ratchet.
  • Thiết bị đầu cuối IN & OUT.
  • Các âm có thể lựa chọn độc lập cho các giai đoạn 1 và 2.
  • Bốn giai đoạn / kênh được chuyển đổi từ xa.
  • SIL1 phù hợp với IEC61508 (2010).