4000019327-p-6202-billing-unit-thiet-bi-thanh-toan-cuoc-goi-zenitel-viet-nam.png

4000019327 - P-6202 - Billing Unit - Thiết bị thanh toàn cuộc gọi -  Zenitel Việt Nam

  • Quản lý giao diện web được bảo vệ
  • Cổng Ethernet 2 x 100 Mbit
  • Ghi nhật ký dữ liệu cho tất cả các cuộc gọi được thực hiện trong hệ thống Phontech 6200
  • Tính toán hóa đơn cho người dùng hệ thống
  • Trả trước hoặc trả sau 
  • Quản lý giao diện web được bảo vệ bằng mật khẩu để in báo cáo, xem nhật ký cuộc gọi và quản lý số dư tài khoản
  • Hạn chế cuộc gọi dựa trên số dư tài khoản hiện có
  • Tuân theo Tiêu chuẩn IEC 60945 cho Thiết bị Hàng hải
  • Theo tiêu chuẩn DNV-GL, ABS, RMRS và tương thích với NORSOK

 

Thiết bị thanh toán Phontech P-6202 là thiết bị bổ sung cho hệ thống Phontech 6200 cho phép ghi nhật ký bản ghi cuộc gọi và thanh toán các cuộc gọi bên ngoài và nội bộ trong hệ thống. Nó cho phép ghi lại các cuộc gọi đi và đến từ tất cả các thiết bị Phontech 6200 khác trong mạng.

Chi tiết cuộc gọi như nguồn, điểm đến và thời lượng được ghi lại với khả năng tính toán giá thanh toán dựa trên số đích.

Zenitel tập trung vào hoạt động Hệ thống Truyền thông Bảo mật (SCS) phát triển, Hệ thống Truyền thông Công cộng và Liên lạc nội bộ. Là đại diện Zenitel tại Việt Nam, chúng tôi chuyên cung cấp hệ thống liên lạc nội bộ intercomPublic Address và Hệ thống vô tuyến hai chiều cũng như các giải pháp truyền thông thông minh hàng đầu thế giới. 

 
MECHANICAL  
Dimensions 19” 1U rack mounted, D=246 mm
Weight 3.4 kg
Color RAL 9005
Material Steel / Plastic
Mounting Rack/ Console
Fixing 4 x M5 bolts
Access Front
Cable Entry Rear and Front
Connector Type RJ45
   
 
ELECTRICAL  
Power Supply 220/110 VAC
   
Power Consumption 10 W (typical)
   
Heat Dissipation <2 W
   
Compass Safe Distance 0.2 m
   
 
ENVIRONMENTAL  
Temperature -15°C to +55°C
Humidity +93% (at +40°C)
Ingress Protection Rating IP-20