Moxa Việt Nam hướng dẫn cài đặt thiết bị Nport (Nhấn vào đây)

Bài viết: Hướng dẫn cách chọn đúng chế độ hoạt động cho Nport (Nhấn vào đây)

Bài viết: Khi nào cần mở rộng cổng COM port kết nối nhiều máy tính cùng lúc (Nhấn vào đây)

Bài viết: Chọn thiết bị Nport nào cho ứng dụng của bạn (Nhấn vào đây)

Bài viết: Sự khác nhau giữa Nport và Mgate-Gateway (Nhấn vào đây)

STT Ứng dụng Model Sản Phẩm Thông số chi tiết Giá
1 Thiết b ị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet NPort 5110 Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5110 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Giá từ 2,350,000/1pc cho số lượng 5pcs (Giá giảm nếu>10pcs)
2 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5110A Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5110A Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Giá từ 2,585,000/1pc cho số lượng 5pcs (Giá giảm nếu>10pcs)
3 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5110A-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5110A-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam
4 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5110-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5110-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam
5 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5130 Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5130 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam
6 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5130A Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5130A Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam
7 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5130A-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5130A-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam
8 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150 Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam
9 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150A Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150A Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam
10 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12 Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150AI-M12 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam
11 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12-CT Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150AI-M12-CT Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam
12 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12-CT-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150AI-M12-CT-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam
13 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150AI-M12-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam
14 Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150A-T Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam | STC Việt Nam NPort 5150A-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Liên hệ: 0918 364 352 giá Moxa tốt nhất Việt Nam