Đại Lý Zenitel Ủy Quyền Tại Việt Nam, Zenitel VietNam, Zenitel Việt Nam, Đại Lý chính hãng Zenitel Việt Nam

STC Việt Nam là Đại Lý ủy quyền của hãng Zenitel tại thị trường Việt Nam chuyên cung cấp thiết bị IP INTERCOM, Điện thoại IP Công Nghiệp, các thiết bị báo động trong môi trường chống cháy nổ.

Sứ mệnh của Zenitel

Để đạt được tầm nhìn, Zenitel quyết tâm lập ra chiến lược cụ thể bao gồm sự cam kết đối với khách hàng, nhân viên, nhà phân phối, cung cấp, và xã hội. Sứ mệnh đạt được thành công hơn nữa thông qua các đối tác tích cực và những cam kết đã đặt ra.

1. Đối với khách hàng

Zenitel gia tăng sự tin tưởng, tín nhiệm từ phía khách hàng bằng việc liên tục phát triển sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ

2. Đối với nhân viên

Zenitel luôn chú trọng đến môi trường làm việc an toàn và sức khỏe, gia tăng cơ hội, luôn nâng tầm và luôn khát vọng. Vì thế mọi người có thể làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đóng góp tối đa tiềm năng của bản thân mỗi nhân viên.

Chúng tôi cung cấp môi trường công bằng để cho nhân viên phát huy tối đa năng lực của họ, và thành công của nhân viên cũng là thành công của Zenitel.

3. Đối với đối tác và các nhà phân phối

Zenitel biết rằng các đối tác và nhà phân phối có vai trò quan trọng, tạo ra một mắt xích liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng tôi tạo ra môi trường kinh doanh dựa trên các nguyên tắc và niềm tin với nhau.

4. Đối với xã hội

Zenitel luôn chú trọng đến hoạt động cộng đồng và luôn khuyến khích nhân viên tham gia các chương trình giáo dục thường niên để nhấn mạnh tính cộng đồng và song song với đó là việc bảo vệ môi trường.

Các thiết bị chủ đạo:

Model: Đơn Vị Cung cấp

Thiết bị IP Intercom TCIS-2 - Turbine Compact IP Model: 008111020 ZENITEL VIỆT NAM

ZENITEL VIỆT NAM - STC VIỆT NAM

Thiết bị IP Desk/Wall Master Station, Display and Handset - Model Code: 1008001000 ZENITEL VIỆT NAM

ZENITEL VIỆT NAM - STC VIỆT NAM

ĐẠI LÝ ZENITEL VIỆTNAM -Thiết bị IP&SIP Intercom TFIE-1 Model: 1008122010-ZENITEL VIỆT NAM

ZENITEL VIỆT NAM - STC VIỆT NAM

ĐẠI LÝ ZENITEL VIỆTNAM-Điện thoại IP Công Nghiệp IP Heavy Duty Telephone Model: 1008072200

ZENITEL VIỆT NAM - STC VIỆT NAM

ZENITEL VIỆT NAM-Thiết bị IP Intercom TMIS-1-Turbine Mini IP Standard-1 Model: 1008116010

ZENITEL VIỆT NAM - STC VIỆT NAM

ZENITEL VIỆT NAM-Thiết bị ECP-AA1 Emergency Call Point Model: 1008192011

ZENITEL VIỆT NAM - STC VIỆT NAM