nport-6110-bo-chuyen-doi-1-cong-rs232-485-422-sang-ethernet-moxa-viet-nam-moxa-vietnam.png

Hướng dẫn cài đặt thiết bị Nport (Moxa Việt Nam)

Bài viết: Hướng dẫn cài đặt Nport Moxa Việt Nam (Nhấn vào đây)

Bài viết: Hướng dẫn cách chọn đúng chế độ hoạt động cho Nport (Nhấn vào đây)

Bài viết: Khi nào cần mở rộng cổng COM port kết nối nhiều máy tính cùng lúc (Nhấn vào đây)

Bài viết: Chọn thiết bị Nport nào cho ứng dụng của bạn (Nhấn vào đây)

Bài viết: Sự khác nhau giữa Nport và Mgate-Gateway (Nhấn vào đây)

Bài viết: Truyền thông không dây cho PLC S7-1200, S7-1500 từ Moxa (Nhấn vào đâu)

Tham gia Group Facebook: "Những người làm mạng công nghiệp" (Nhấn vào đây)

Hôm nay Ad sẽ hướng dẫn anh em cài đặt chi tiết thiết bị Nport  bằng video:

Features and Benefits 


  • Secure operation modes for Real COM, TCP Server, TCP Client, Pair Connection, Terminal, and Reverse Terminal
  •  Supports nonstandard baudrates with high precision
  •  NPort 6250: Choice of network medium: 10/100BaseT(X) or 100BaseFX
  •  Enhanced remote configuration with HTTPS and SSH
  •  Port buffers for storing serial data when the Ethernet is offline
  •  Supports IPv6
  •  Generic serial commands supported in Command-by-Command mode
  •  Security features based on IEC 62443