dai-ly-moxa-vietnam-dai-dien-chinh-thuc-moxa-viet-nam-moxavn.png

Moxa ViệtNam cung cấp giải pháp trọn gói hệ thống truyền thông tự động hóa trong nhà máy, kết nối vạn vật trong công nghiệp. Moxa Việt Nam không chỉ cung cấp thiết bị, chúng tôi cung cấp giải pháp và khi giải quyết được yêu cầu từ phía khách hàng chúng tôi sẽ cung cấp thiết bị với chất lượng cũng như dịch vụ tốt nhất. Đội ngũ kỹ sư và nhân viên bán hàng của chúng tôi được đào tạo kiến thức bày bản phục vụ yêu cầu liên tục từ phía khách hàng

Dưới đây là danh sách thiết bị dòng Nport Cần Báo Giá hãy Liên hệ: 0918 364 352_Mr Duy để được hỗ trợ.

Danh mục - Ứng dụng Model tìm trên web Mô tả Nhà Sản Xuất Xuất Xứ Nhà Cung cấp
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5110 NPort 5110 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5110A NPort 5110A Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5110A-T NPort 5110A-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5110-T NPort 5110-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5130 NPort 5130 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5130A NPort 5130A Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5130A-T NPort 5130A-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150 NPort 5150 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150A NPort 5150A Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12 NPort 5150AI-M12 Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12-CT NPort 5150AI-M12-CT Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12-CT-T NPort 5150AI-M12-CT-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150AI-M12-T NPort 5150AI-M12-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5150A-T NPort 5150A-T Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5210 NPort 5210 Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5210A NPort 5210A Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5210A-T NPort 5210A-T Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5210-T NPort 5210-T Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5230 NPort 5230 Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5230A NPort 5230A Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5230A-T NPort 5230A-T Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5230-T NPort 5230-T Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5232 NPort 5232 Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5232I NPort 5232I Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5232I-T NPort 5232I-T Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5232-T NPort 5232-T Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5250A NPort 5250A Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5250AI-M12 NPort 5250AI-M12 Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5250AI-M12-CT NPort 5250AI-M12-CT Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5250AI-M12-CT-T NPort 5250AI-M12-CT-T Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5250AI-M12-T NPort 5250AI-M12-T Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5250A-T NPort 5250A Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5410 NPort 5410 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5430 NPort 5430 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS422/485 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5430I NPort 5430 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS422/485 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5450 NPort 5450 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/422/485 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5450AI-M12 NPort 5450AI-M12 Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/422/485 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5450AI-M12-CT NPort 5450AI-M12-CT Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/422/485 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5450AI-M12-CT-T NPort 5450AI-M12-CT-T Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/422/485 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5450AI-M12-T NPort 5450AI-M12-T Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/422/485 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5450I NPort 5450I Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/422/485 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5450I-T NPort 5450I-T Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/422/485 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5450-T NPort 5450-T Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/422/485 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5610-16 NPort 5610-16 Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5610-16-48V NPort 5610-16-48V Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5610-8 NPort 5610-8 Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5610-8-48V NPort 5610-8-48V Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5610-8-DT NPort 5610-8-DT Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5610-8-DT-J NPort 5610-8-DT-J Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5610-8-DTL NPort 5610-8-DTL Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5610-8-DTL-T NPort 5610-8-DTL-T Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5630-16 NPort 5630-16 Bộ chuyển đổi 16 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5630-8 NPort 5630-8 Bộ chuyển đổi 8 cổng RS485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-16 NPort 5650-16 Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-16-HV-T NPort 5650-16-HV-T Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-16-M-SC NPort 5650-16-M-SC Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Cáp quang Multi mode (5km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-16-S-SC NPort 5650-16-S-SC Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang  Cáp quang Single mode (40km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-16-T NPort 5650-16-T Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-8 NPort 5650-8 Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-8-DT NPort 5650-8-DT Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-8-DT-J NPort 5650-8-DT-J Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-8-DTL NPort 5650-8-DTL Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-8-DTL-T NPort 5650-8-DTL-T Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-8-HV-T NPort 5650-8-HV-T Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-8-M-SC NPort 5650-8-M-SC Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Cáp quang Multi mode (5km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-8-S-SC NPort 5650-8-S-SC Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Single mode (40km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650-8-T NPort 5650-8-T Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650I-8-DT NPort 5650I-8-DT Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650I-8-DTL NPort 5650I-8-DT Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 5650I-8-DTL-T NPort 5650I-8-DT Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6150 NPort 6150 Bộ chuyển 1 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6150-T NPort 6150-T Bộ chuyển 1 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6250 NPort 6250 Bộ chuyển 2 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6250-M-SC NPort 6250-M-SC Bộ chuyển 2 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Cáp Quang Multi mode (5km) giắc cắm SC Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6250-M-SC-T NPort 6250-M-SC-T Bộ chuyển 2 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Cáp Quang Multi mode (5km) giắc cắm SC Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6250-S-SC NPort 6250-S-SC Bộ chuyển 2 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Cáp Quang Single mode (40km) giắc cắm SC Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6250-S-SC-T NPort 6250-S-SC Bộ chuyển 2 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Cáp Quang Single mode (40km) giắc cắm SC Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6250-T NPort 6250-T Bộ chuyển 2 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6450 NPort 6450 Bộ chuyển 4 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6450-T NPort 6450-T Bộ chuyển 4 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6610-16 NPort 6610-16 Bộ chuyển 16 cổng bảo mật RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6610-16-48V NPort 6610-16-48V Bộ chuyển 16 cổng bảo mật RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6610-32 NPort 6610-32 Bộ chuyển 32 cổng bảo mật RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6610-32-48V NPort 6610-32-48V Bộ chuyển 32 cổng bảo mật RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6610-8 NPort 6610-8 Bộ chuyển 8 cổng bảo mật RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6610-8-48V NPort 6610-8-48V Bộ chuyển 8 cổng bảo mật RS232 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6650-16 NPort 6650-16 Bộ chuyển 16 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6650-16-48V NPort 6650-16-48V Bộ chuyển 16 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6650-16-HV-T NPort 6650-16-HV-T Bộ chuyển 16 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6650-16-T NPort 6650-16-T Bộ chuyển 16 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6650-32 NPort 6650-32 Bộ chuyển 32 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6650-32-48V NPort 6650-32-48V Bộ chuyển 32 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6650-32-HV-T NPort 6650-32-HV-T Bộ chuyển 32 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6650-8 NPort 6650-8 Bộ chuyển 8 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6650-8-48V NPort 6650-8-48V Bộ chuyển 8 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6650-8-HV-T NPort 6650-8-HV-T Bộ chuyển 8 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort 6650-8-T NPort 6650-8-T Bộ chuyển 8 cổng bảo mật RS232/485/422 sang Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150 NPort IA-5150 Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5150A NPort IA5150A Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5150A-12I/O NPort IA5150A-12I/O Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5150A-6I/O NPort IA5150A-6I/O Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5150AI NPort IA5150AI Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5150A-IEX NPort IA5150A-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5150AI-IEX NPort IA5150AI-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5150AI-T NPort IA5150AI-T Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5150AI-T-IEX NPort IA5150AI-T-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5150A-T NPort IA5150A-T Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5150A-T-IEX NPort IA5150A-T-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I NPort IA-5150I Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150-IEX NPort IA-5150-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I-IEX NPort IA-5150I-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I-M-SC NPort IA-5150I-M-SC Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang multi mode (5km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I-M-SC-IEX NPort IA-5150I-M-SC-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang multi mode (5km), chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I-M-SC-T NPort IA-5150I-M-SC-T Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang multi mode (5km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I-M-SC-T-IEX NPort IA-5150I-M-SC-T-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang multi mode (5km), dòng chịu nhiệt, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I-S-SC NPort IA-5150I-S-SC Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang Single mode (40km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I-S-SC-IEX NPort IA-5150I-S-SC-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang Single mode (40km) , chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I-S-SC-T NPort IA-5150I-S-SC-T Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang Single mode (40km) , dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I-S-SC-T-IEX NPort IA-5150I-S-SC-T-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang Single mode (40km) , dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I-T NPort IA-5150I-T Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150I-T-IEX NPort IA-5150I-T-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, dòng chịu nhiệt và chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150-M-SC NPort IA-5150-M-SC Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang multi mode (5km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150-M-SC-IEX NPort IA-5150-M-SC-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang multi mode (5km), cổng cắm SC, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150-M-SC-T NPort IA-5150-M-SC-T Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang multi mode (5km), cổng cắm SC Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150-M-SC-T-IEX NPort IA-5150-M-SC-T-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang multi mode (5km), cổng cắm SC, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150-S-SC NPort IA-5150-S-SC Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang Single mode (40km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150-S-SC-IEX NPort IA-5150-S-SC-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang Single mode (40km), chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150-S-SC-T NPort IA-5150-S-SC-T Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang Single mode (40km), dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150-S-SC-T-IEX NPort IA-5150-S-SC-T-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 1 cổng quang Single mode (40km), dòng chịu nhiệt, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150-T NPort IA-5150-T Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5150-T-IEX NPort IA-5150-T-IEX Bộ chuyển 1 cổng  RS232 (DB9) 1 cổng RS485/422 (Terminal) sang 2 cổng Ethernet, dòng chịu nhiệt và chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5250 NPort IA-5250 Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250A NPort IA5250A Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250A-12I/O NPort IA5250A-12I/O Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, hỗ trợ 12I/O, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250A-6I/O NPort IA5250A-6I/O Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, hỗ trợ 6I/O, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250AI NPort IA5250AI Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250A-IEX NPort IA5250A-IEX Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250AI-IEX NPort IA5250AI-IEX Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250AI-T NPort IA5250AI-T Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, dòng chịu nhiệt, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250AI-T-IEX NPort IA5250AI-T-IEX Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250A-T NPort IA5250A-T Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250A-T-IEX NPort IA5250A-T-IEX Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250I NPort IA5250I Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5250-IEX NPort IA-5250-IEX Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet Moxa Việt Nam, chống cháy nổ | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5250I-T NPort IA5250I-T Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5250-T NPort IA-5250-T Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA-5250-T-IEX NPort IA-5250-T Bộ chuyển 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, dòng chịu nhiệt, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5450A NPort IA5450A Bộ chuyển 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5450AI NPort IA5450AI Bộ chuyển 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5450A-IEX NPort IA5450A-IEX Bộ chuyển 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, chống cháy nổ, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5450AI-IEX NPort IA5450AI-IEX Bộ chuyển 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, chống cháy nổ, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5450AI-T NPort IA5450AI-T Bộ chuyển 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5450AI-T-IEX NPort IA5450AI-T-IEX Bộ chuyển 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, dòng chịu nhiệt, chống cháy nổ Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5450A-T NPort IA5450A-T Bộ chuyển 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IA5450A-T-IEX NPort IA5450A-T-IEX Bộ chuyển 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, chống cháy nổ, chịu nhiệt, khung kim loại Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5150A-12I/O-CN NPort IAW5150A-12I/O-CN Bộ chuyển đổi không dây 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 8DI và 4DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5150A-12I/O-EU NPort IAW5150A-12I/O-EU Bộ chuyển đổi không dây 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 8DI và 4DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5150A-12I/O-JP NPort IAW5150A-12I/O-JP Bộ chuyển đổi không dây 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 8DI và 4DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5150A-12I/O-US NPort IAW5150A-12I/O-US Bộ chuyển đổi không dây 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 8DI và 4DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5150A-6I/O-CN NPort IAW5150A-6I/O-CN Bộ chuyển đổi không dây 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 6DI và 2DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5150A-6I/O-EU NPort IAW5150A-6I/O-EU Bộ chuyển đổi không dây 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 6DI và 2DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5150A-6I/O-JP NPort IAW5150A-6I/O-JP Bộ chuyển đổi không dây 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 6DI và 2DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5150A-6I/O-US NPort IAW5150A-6I/O-US Bộ chuyển đổi không dây 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 6DI và 2DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5250A-12I/O-CN NPort IAW5250A-12I/O-CN Bộ chuyển đổi không dây 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 8DI và 4DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5250A-12I/O-EU NPort IAW5250A-12I/O-EU Bộ chuyển đổi không dây 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 8DI và 4DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5250A-12I/O-JP NPort IAW5250A-12I/O-JP Bộ chuyển đổi không dây 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 8DI và 4DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5250A-12I/O-US NPort IAW5250A-12I/O-US Bộ chuyển đổi không dây 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 8DI và 4DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5250A-6I/O-CN NPort IAW5250A-6I/O-CN Bộ chuyển đổi không dây 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 6DI và 2DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5250A-6I/O-EU NPort IAW5250A-6I/O-EU Bộ chuyển đổi không dây 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 6DI và 2DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5250A-6I/O-JP NPort IAW5250A-6I/O-JP Bộ chuyển đổi không dây 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 6DI và 2DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort IAW5250A-6I/O-US NPort IAW5250A-6I/O-US Bộ chuyển đổi không dây 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) hỗ trợ thêm 1 cổng Ethernet, 6DI và 2DO Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort P5150A NPort P5150A Bộ chuyển đổi 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 1 cổng Ethernet hỗ trợ POE Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort P5150A-T NPort P5150A-T Bộ chuyển đổi 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 1 cổng Ethernet hỗ trợ POE Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S8455I NPort S8455I Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 5 cổng Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S8455I-MM-SC NPort S8455I-MM-SC Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 3 cổng Ethernet RJ45, 2 Cổng quang Multi mode SC (5km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S8455I-MM-SC-T NPort S8455I-MM-SC-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 3 cổng Ethernet RJ45, 2 Cổng quang Multi mode SC (5km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S8455I-SS-SC NPort S8455I-SS-SC Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 3 cổng Ethernet RJ45, 2 Cổng quang Single mode SC (40km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S8455I-SS-SC-T NPort S8455I-SS-SC-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 3 cổng Ethernet RJ45, 2 Cổng quang Single mode SC (40km) Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S8455I-T NPort S8455I-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 5 cổng Ethernet, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S8458-4S-SC-T NPort S8458-4S-SC-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 4 cổng quang single mode SC (40km), 1  cổng ethernet RJ45, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9450I-2M-SC-HV-T NPort S9450I-2M-SC-HV-T  Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng quang milti mode SC (5km), 3  cổng ethernet RJ45, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9450I-2M-SC-WV-T NPort S9450I-2M-SC-WV-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng quang milti mode SC (5km), 3  cổng ethernet RJ45, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9450I-2M-ST-HV-T NPort S9450I-2M-ST-HV-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng quang milti mode ST (5km), 3  cổng ethernet RJ45, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9450I-2M-ST-WV-T NPort S9450I-2M-ST-WV-T  Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng quang milti mode ST (5km), 3  cổng ethernet RJ45, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9450I-2S-SC-HV-T NPort S9450I-2S-SC-HV-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng quang single mode SC (40km), 3  cổng ethernet RJ45, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9450I-2S-SC-WV-T NPort S9450I-2S-SC-WV-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng quang single mode SC (40km), 3  cổng ethernet RJ45, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9450I-2S-ST-HV-T NPort S9450I-2S-ST-HV-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng quang single mode ST (40km), 3  cổng ethernet RJ45, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9450I-2S-ST-WV-T NPort S9450I-2S-ST-WV-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng quang single mode ST (40km), 3  cổng ethernet RJ45, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9450I-HV-T NPort S9450I-HV-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 5 cổng Ethernet, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9450I-WV-T NPort S9450I-WV-T Bộ chuyển đổi 4 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 5 cổng Ethernet, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-16-2HV-E-T NPort S9650I-16-2HV-E-T Bộ chuyển đổi 16 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-16-2HV-MSC-T NPort S9650I-16-2HV-MSC-T Bộ chuyển đổi 16 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, 2 cổng quang multimode SC (5km) Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-16-2HV-SSC-T NPort S9650I-16-2HV-SSC-T Bộ chuyển đổi 16 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, 2 cổng quang singlemode SC (40km) Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-16B-2HV-IRIG-T NPort S9650I-16-2HV-SSC-T Bộ chuyển đổi 16 cổng  RS232/RS485/422 (DB9- IRIG-B signal output) sang 2 cổng Ethernet (IEEE 1588v2) Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-16F-2HV-E-T NPort S9650I-16F-2HV-E-T Bộ chuyển đổi 16 cổng  RS232/RS485/422 (Cổng quang ST) sang 2 cổng Ethernet (IEEE 1588v2) Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-16F-2HV-MSC-T NPort S9650I-16F-2HV-MSC-T Bộ chuyển đổi 16 cổng  RS232/RS485/422 (Cổng quang ST) sang 2 cổng quang multimode SC (5km), 2 cổng Ethernet Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-16F-2HV-SSC-T NPort S9650I-16F-2HV-SSC-T Bộ chuyển đổi 16 cổng  RS232/RS485/422 (Cổng quang ST) sang 2 cổng quang singlemode SC (40km), 2 cổng Ethernet Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-8-2HV-E-T NPort S9650I-8-2HV-E-T Bộ chuyển đổi 8 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-8-2HV-MSC-T NPort S9650I-8-2HV-MSC-T Bộ chuyển đổi 8 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, 2 cổng quang multimode SC (5km) Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-8-2HV-SSC-T NPort S9650I-8-2HV-SSC-T Bộ chuyển đổi 8 cổng  RS232/RS485/422 (DB9) sang 2 cổng Ethernet, 2 cổng quang singlemode SC (40km) Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-8B-2HV-IRIG-T NPort S9650I-8B-2HV-IRIG-T Bộ chuyển đổi 8 cổng  RS232/RS485/422 (DB9- IRIG-B signal output) sang 2 cổng Ethernet (IEEE 1588v2) Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-8F-2HV-E-T NPort S9650I-8F-2HV-E-T Bộ chuyển đổi 8 cổng  RS232/RS485/422 (Cổng quang ST) sang 2 cổng Ethernet Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-8F-2HV-MSC-T NPort S9650I-8F-2HV-MSC-T Bộ chuyển đổi 8 cổng  RS232/RS485/422 (Cổng quang ST) sang 2 cổng quang multimode SC (5km), 2 cổng Ethernet Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort S9650I-8F-2HV-SSC-T NPort S9650I-8F-2HV-SSC-T Bộ chuyển đổi 8 cổng  RS232/RS485/422 (Cổng quang ST) sang 2 cổng quang singlemode SC (40km), 2 cổng Ethernet Rack Mount 19'', dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort W2150A NPort W2150A Bộ chuyển đổi không dây 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9), hỗ trợ1 cổng Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort W2150A-T NPort W2150A Bộ chuyển đổi không dây 1 cổng  RS232/RS485/422 (DB9), hỗ trợ1 cổng Ethernet, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort W2250A-T NPort W2150A Bộ chuyển đổi không dây 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9), hỗ trợ1 cổng Ethernet, dòng chịu nhiệt Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam Moxa Taiwan STC Việt Nam
Thiết bị truyền thông - Thiết bị chuyển đổi RS232/422/485 sang Ethernet  NPort W2250A NPort W2150A Bộ chuyển đổi không dây 2 cổng  RS232/RS485/422 (DB9), hỗ trợ1 cổng Ethernet Moxa Việt Nam | Moxa Vietnam