da-750-gas-detector-may-phat-hien-ro-ri-gas-gasdna-viet-nam.png

DA-750 - Gas Detector - Máy phát hiện rò rỉ gas - Gasdna Việt Nam

DA-750 phát hiện rò rỉ các loại khí độc hại hoặc dễ cháy khác nhau, bị rò rỉ từ các khu công nghiệp của các nhà sản xuất khí đốt, người sử dụng khí đốt, bể chứa khí đốt, v.v. Tích hợp bơm siêu nh