adfweb-viet-nam-thiet-bi-chuyen-doi-giao-thuc-bacnet-ip-slave-modbus-master-converter-model-hd67671-ip-2-a1-2.png

Đại Lý ADFWeb Việt Nam | Đại Diện Ủy Quyền ADFWeb Việt Nam | Nhà Phân Phối Thiết Bị ADFweb ViệtNam

Giới thiệu:

Dòng sản phẩm này cho phép tích hợp mạng BACnet với mạng Modbus.

HD67671 là Bộ chuyển đổi BACnet Slave / Modbus Master và nó cho phép bạn kết nối BACnet Master (ví dụ: Hệ thống giám sát ...) với một số nô lệ Modbus.

HD67672 là Bộ chuyển đổi BACnet Slave / Modbus Slave và nó cho phép bạn kết nối BACnet Master (ví dụ: Hệ thống giám sát ...) với Modbus Master (ví dụ: PLC, HMI ...) để trao đổi thông tin giữa các mạng.

HD67712 là Bộ chuyển đổi BACnet Master / Modbus Slave và nó cho phép bạn kết nối một số nô lệ BACnet với Modbus Master (ví dụ: PLC, HMI).

HD67671-IP, HD67672-IP, HD67712-IP hỗ trợ cả BACnet / IP và BACnet / Ethernet.

Kết nối với BACnet được thực hiện qua Ethernet.

Kết nối với Modbus được thực hiện qua RS232 hoặc RS485.

HD67671-MSTP, HD67672-MSTP, HD67712-MSTP hỗ trợ BACnet MSTP.

Kết nối với BACnet được thực hiện qua RS485.

Kết nối với Modbus được thực hiện qua RS232 hoặc RS485.

Chúng có sẵn trong hai loại vỏ : Loại A và Loại B (xem "Chế độ xem" bên dưới).

Ứng dụng: Tòa Nhà, Nhà Máy sử dụng Giao thức BACnet IP và Modbus

Order Code Description User manual Operating Temperature
 BACnet Slave / Modbus Master series
HD67671-IP-2-A1 BACnet IP Slave / Modbus Master - Converter
( Housing type: A, Terminal Blocks Connectors - Modbus on RS232 )
-40° to +85°
Hình ảnh minh họa BACnet / Modbus - Converter
 

HD67671-IP-2-A1
Bacnet IP Slave / Modbus Master - Converter
( Housing type: A, Terminal Blocks Connectors - Modbus on RS232 )

 
Specifications:
Ports: 2xEthernet; 1xRS232
Serial protocol Modbus Master
BACnet protocol Bacnet IP Slave
Data Rates Serials Up to 115200 bps
Data Rates BACnet 10/100 Base-T Autosensing
Serials connector 3way 5mm removable screw terminal
BACnet connector RJ45
Power supply 8..24V AC; 12..35V DC
Power supply connector 2way 5mm terminal block
Operating temperature -40° to +85° (-40°F to +185°F)
Dimensions 120x23x107 (DxWxH)
Weight 200g approx
Mechanical fixing 35mm DIN Rail montage
Software SW67671
ORDER CODE: HD67671-IP-2-A1